Perła Paprocan

XXIII Perła Paprocan

Tyskie Stowarzyszenie Sportowe zaprasza w niedzielę (22 III) na XXIII Perłę Paprocan. Impreza, organizowana przy współudziale MOSiR, odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany. Start o godz. 10.00. Bieg jest dofinansowany przez Miasto Tychy.

 

Prawo startu w zawodach mają osoby, u których nie ma przeciwwskazań do udziału w biegach długodystansowych i które podpiszą oświadczenie o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w biegu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

Back to Top