Miasto Tychy przejęło Szpital Wojewódzki!

Zarząd Województwa Śląskiego po kilku latach przygotowań sprzedał za cenę 8,3 mln zł Miastu Tychy nieruchomości oraz udziały w spółce Megrez zarządzającą Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach.

W Tychach podpisano umowy sprzedaży wszystkich udziałów spółki Megrez oraz nieruchomości, a także umowę o współpracy, która deklaruje na lata 2017-2019 współfinansowanie nabycia wyposażenia Szpitala Wojewódzkiego w Tychach.

Województwo Śląskie sprzedało wszystkie swoje udziały Tychom za cenę 8,3 mln zł. Druga transakcja dotyczyła 4 nieruchomości z zabudowaniami, które dotychczas Województwo Śląskie dzierżawiło Megrezowi, a także spółce pracowniczej „Zespół Przychodni Specjalistycznych” oraz Polsko-Amerykańskiej Klinice Serca (PAKS). Wartość tej umowy wynosi ok. 20 mln zł.

Podpisano także umowę o współpracy. W jej ramach Województwo Śląskie deklaruje do 2019 roku udzielenie miastu Tychy pomocy finansowej na wyposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną. O wielkości dofinansowania ma zadecydować Sejmik Województwa Śląskiego. Wsparcie udzielane przez Województwo wynika z ustaleń, że szpital w Tychach ma zachować swój dotychczasowy, szeroki profil działania i świadczyć usługi, zabezpieczając potrzeby nie tylko mieszkańców Tychów, ale także pacjentów z sąsiadujących gmin i powiatów.

Podpisanie umów jest odpowiedzią na starania Prezydenta Miasta dotyczące kupna gruntów, a także udziałów Województwa w spółce Megrez. Miasto zamierza zainwestować w szpital do 2020 roku minimum 40 mln zł.

„Od dawna na to czekaliśmy. Posiadanie całego pakietu udziałów pozwoli nam zaangażować większe środki finansowe w poprawę opieki medycznej w szpitalu oraz w jakość obsługi pacjentów. Jako właściciel będziemy mogli także kompleksowo podejść do różnych problemów. Jednym z pierwszych do rozwiązania jest układ drogowy i parkingi przy szpitalu” – mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży spółki oraz nieruchomości będą w dyspozycji Województwa Śląskiego i mogą służyć sfinansowaniu zadań, w szczególności w zakresie służby zdrowia.

„Posiadanie przez miasto całego pakietu naszych dotychczasowych udziałów pozwoli na zaangażowanie większych środków finansowych w opiekę medyczną nad lokalną społecznością. Zamknięcie tej transakcji ułatwi Województwu Śląskiemu skoncentrowanie się na prowadzeniu jednostek o znaczeniu strategicznym, mającym kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia medycznego pacjentów z całego regionu” – powiedział podczas podpisania umów wicemarszałek Michał Gramatyka.

Megrez sp. z o.o jest spółką prawa handlowego, prowadzącą działalność gospodarczą począwszy od 2008 roku. 1.06.2012 r. Spółka rozpoczęła zarządzanie nowo powstałym podmiotem, jakim jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach.

W marcu 2017 roku Sejmik wyraził zgodę na zbycie gruntów, a w czerwcu udziałów na rzecz Miasta Tychy.

Dodaj nowy komentarz

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Back to Top