Mirosław Taras: Kompania Węglowa może upaść

Podczas konsultacji ze stroną społeczna programu naprawczego Kompanii Węglowej na lata 2014-2020 prezes Taras przedstawił możliwe warianty rozwoju sytuacji. Mirosław Taras nie ma wątpliwości, że w przypadku niewdrożenia programu naprawczego Kompania Węglowa upadnie.

Zarząd przedstawił plan który zakłada m.in. sprzedaż kopalń, ograniczenie kosztów oraz zmianę organizacji produkcji. Związki zawodowe działające w Kompanii zgłaszają zastrzeżenia.

Prezes Taras powiedział podczas briefingu dziennikarzom, że program naprawczy jest trudny do zaakceptowania przez związki ale by naprawić Kompanię Węglową trzeba podjąć wiele niepopularnych decyzji. Ma jednak nadzieję na porozumienie ze stroną społeczną. 

Określił stan finansowy spółki jako dramatyczny, co będzie skutkowało upadłością bez wprowadzenia w życie programu w wersji przedstawionej przez zarząd. Jednocześnie przy opracowaniu tego planu najważniejsza dla kierownictwa KW była maksymalna ochrona miejsc pracy. Program da możliwość uratowania spółki na najbliższe 2 lata, po tym czasie spodziewany jest wzrost cen węgla tak, aby spółka odzyskała stabilność i płynność finansową.

Plan naprawczy na lata 2014-202 zakłada sprzedaż kilku kopalń i zmiany w strukturze organizacyjnej spółki i jej grupie kapitałowej co pozwoli na pozyskanie niezbędnych środków na dofinansowanie podstawowej działalności spółki. Kolejnym kluczowym elementem ma być racjonalizacja zatrudnienia i urealnienie kosztów wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych.

 Jednocześnie KW zamierza zwiększyć przychody ze sprzedaży dzięki poprawie jakości co pozwoli na zwiększenie średnich cen sprzedawanego węgla. Obecnie tylko trzy spośród 14 kopalń KW są rentowne. Wynik finansowy spółki po sześciu miesiącach wynosił minus 342,3 mln zł i zwiększył się o ponad 118 mln w stosunku  do roku poprzedniego. Kompania Węglowa zanotowała w 2013 niemal 700 mln zł straty netto, a strata na sprzedaży węgla wyniosła ponad 1,2 mld zł.

Związki zawodowe forsują plan konsolidacji spółek węglowych sprzeciwiając się jednocześnie redukcją zatrudnienia i zmianom w zasadach wynagradzania. Chcą doprowadzić do połączenia Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego oraz Węglokoksu. Następnie proponują uruchomienie procesu konsolidacji z sektorem energetycznym, co miałoby wyeliminować pośredników w handlu węglem oraz zagraniczną konkurencję dla polskiego węgla.

Dodaj nowy komentarz

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Back to Top